องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิว

    รายละเอียดข่าว

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งมน ตำบลละหานนา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ    เอกสารประกอบ ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิว
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา