องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะโครงการก่สอร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้

    รายละเอียดข่าว

ประกาศผู้ชนะโครงการก่สอร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 15 - บึงละหานนา    เอกสารประกอบ ประกาศผู้ชนะโครงการก่สอร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา