องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดู่พั

    รายละเอียดข่าว

ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดู่พัฒนา หมู่ที่ 15 บึงละหานนา    เอกสารประกอบ ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดู่พั
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา