องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ราคากลางปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้

    รายละเอียดข่าว

ราคากลางปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งมน สายทางจากปากทางเข้าหมู่บ้านถึงวัดสารเขต    เอกสารประกอบ ราคากลางปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา