องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


คำสั่งมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของนายกฯให้รองนายกฯป

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คำสั่งมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของนายกฯให้รองนายกฯป
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา