องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของสำนักตรวจเงินแ

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564    เอกสารประกอบ รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของสำนักตรวจเงินแ
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา