องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
แผนดำเนินการประจำปี


รายละเอียดแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายละเอียดแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา