องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

    รายละเอียดข่าว

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๗๗-๐๓ (ช่วงจากถนนคอนกรีตเดิมไปทางบ้านคลองเจริญ หมู่ที่ ๑๑)    เอกสารประกอบ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา