องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวง ขก

    รายละเอียดข่าว

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวง ขก.ถ.177-03 (ช่วงจากถนนเดิมคอนกรีตเดิมไปทางบ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 11)    เอกสารประกอบ ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวง ขก
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา