องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ราคากลางปรับปรุงถนนลงหินคลุกเป็นบางตอนพร้อมเกรดตลอ

    รายละเอียดข่าว

ราคากลางปรับปรุงถนนลงหินคลุกเป็นบางตอนพร้อมเกรดตลอดสาย สายทางข้างโรงเรียนกุลฤดี    เอกสารประกอบ ราคากลางปรับปรุงถนนลงหินคลุกเป็นบางตอนพร้อมเกรดตลอ
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา