องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ราคากลางซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนถาวร ม.

    รายละเอียดข่าว

ราคากลางซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนถาวร ม.16    เอกสารประกอบ ราคากลางซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนถาวร ม.
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา