องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศขายทอดตลาด

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา

เรื่อง การขายครุภัณฑ์โดยวิธีขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้การได้ ประจำปีงบประมาณ 2562    เอกสารประกอบ ประกาศขายทอดตลาด
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา