องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ออกแจกเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ

    รายละเอียดข่าว

ออกแจกเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ    เอกสารประกอบ ออกแจกเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา