องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหัวหน้าส่วนการศึกษา

    เอกสารประกอบ ประรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ส.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา