องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ผลการประเมินคะแนน LPA ประจำปี พ.ศ.2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ผลการประเมินคะแนน LPA ประจำปี พ.ศ.2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา