องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง การขายครุภัณฑ์โดยวิธีขายทอดตลาดครุภั

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง การขายครุภัณฑ์โดยวิธีขายทอดตลาดครุภั
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ละหานนา