องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerประกาศ เรื่อง การขายครุภัณฑ์โดยวิธีขายทอดตลาดครุภั

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
เรื่อง การขายครุภัณฑ์โดยวิธีขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้การได้
*********************


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 16 ต.ค. 2561