องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 24 ธ.ค. 2564 ]26
2 ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 15 ธ.ค. 2564 ]31
3 ประกาศหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษการสร้างขวัญและกำลัง [ 15 ธ.ค. 2564 ]26
4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบปร [ 30 พ.ย. 2564 ]26
5 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 15 ต.ค. 2564 ]29
6 คุ่มือการปฏิบัติงาน [ 20 ส.ค. 2564 ]27
7 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร [ 5 ต.ค. 2563 ]23
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร [ 5 ต.ค. 2563 ]23
9 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566 ) [ 1 ต.ค. 2563 ]115
10 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563 ) [ 2 ต.ค. 2560 ]101
11 แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ๓ ปี [ 24 ก.ค. 2555 ]144