องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ก.ย. 2565 ]5
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]74
3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.256 [ 1 เม.ย. 2565 ]78
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ. [ 1 ต.ค. 2564 ]91
5 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ. [ 1 ต.ค. 2563 ]170
6 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]170
7 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 24 ก.ย. 2561 ]191
8 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 [ 3 ต.ค. 2560 ]183
9 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล [ 24 ก.ค. 2555 ]173