องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]30
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.256 [ 1 เม.ย. 2565 ]32
3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ. [ 1 ต.ค. 2564 ]41
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ. [ 1 ต.ค. 2563 ]127
5 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]128
6 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 24 ก.ย. 2561 ]146
7 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 [ 3 ต.ค. 2560 ]139
8 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล [ 24 ก.ค. 2555 ]130