องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ยุทธศษสตร์การพัฒนา [ 1 เม.ย. 2565 ]34
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา [ 1 เม.ย. 2565 ]30
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 [ 1 เม.ย. 2565 ]27
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 [ 1 เม.ย. 2565 ]29
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3-8 [ 1 เม.ย. 2565 ]26
6 คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 1 เม.ย. 2565 ]22
7 คู่มือเทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 1 เม.ย. 2565 ]23
8 คู่มือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 1 เม.ย. 2565 ]22
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 [ 1 มิ.ย. 2563 ]151
10 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 [ 27 พ.ย. 2560 ]152
11 แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2556 – 2558 ) [ 24 ก.ค. 2555 ]134