องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 2 มิ.ย. 2563 ]112
2 การจัดตั้งตลาด [ 1 มิ.ย. 2563 ]107
3 จำน่ายสินค้าในที่สาธารณะ [ 1 มิ.ย. 2563 ]108
4 สะสมอาหาร [ 1 มิ.ย. 2563 ]107
5 ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายฯ [ 1 มิ.ย. 2563 ]106
6 ภาษีป้าย [ 1 มิ.ย. 2563 ]111
7 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 1 มิ.ย. 2563 ]106
8 ลงทะเบียนผู้พิการ [ 1 มิ.ย. 2563 ]107
9 ลงทะเบียนผู้สูงอายุ [ 1 มิ.ย. 2563 ]110
10 ขออนุญาติก่อสร้างอาคาร [ 1 มิ.ย. 2563 ]107