องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
ข้อบัญญัติตำบล/ข้อบังคับตำบล
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติควบคุมการจัดตั้งตลาด 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]154
2 ข้อบัญญัติควบคุมการจัดตั้งตลาด 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]194
3 ข้อบัญญัติควบคุมการปล่อยสัตว์ 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]178
4 ข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]199
5 ข้อบัญญัติการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]192
6 ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]187
7 ข้อบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 2 [ 1 ต.ค. 2561 ]187
8 ข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]157