องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
แผนป้องกันปราบปราบการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจ [ 22 พ.ย. 2565 ]1
2 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ [ 15 ส.ค. 2565 ]30
3 แผนป้องกันการทุจริตฯ พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]67
4 มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันทุจริต [ 1 ต.ค. 2564 ]51
5 ประกาศเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษ [ 10 มิ.ย. 2564 ]156
6 แผนการป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561-2564 [ 1 มิ.ย. 2563 ]174
7 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562-2565 [ 1 ส.ค. 2561 ]172
8 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561 [ 9 ม.ค. 2561 ]169
9 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2560 [ 26 ม.ค. 2560 ]182
10 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2559 [ 20 ม.ค. 2559 ]206