องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ออกให้บริการจัดเก็บค่ามูลฝอย (ต.ค.- ธ.ค.2562) [ 30 ม.ค. 2563 ]179
2 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งป [ 18 ธ.ค. 2562 ]162
3 ประกาศราคาประเมินทุนทร้พย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้า [ 18 ธ.ค. 2562 ]157
4 ออกสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 [ 29 พ.ย. 2562 ]173
5 ออกให้บริการจัดเก็บค่ามูลฝอย (ก.ค.- ก.ย.2562) [ 4 ก.ย. 2562 ]177
6 ออกให้บริการจัดเก็บค่ามูลฝอย (เม.ย.- มิ.ย.2562) [ 30 ก.ค. 2562 ]181
7 ออกให้บริการจัดเก็บค่ามูลฝอย (ม.ค.-มี.ค.2562) [ 14 พ.ค. 2562 ]178
8 ออกให้บริการจัดเก็บภาษีประจำปี 2562 [ 12 ก.พ. 2562 ]178
9 ออกให้บริการจัดเก็บค่ามูลฝอย (ต.ค.-ธ.ค.2561) [ 10 ม.ค. 2562 ]171
10 ออกบริการจัดเก็บภาษีประจำปี2561 [ 14 มี.ค. 2561 ]176
11 ออกบริการจัดเก็บค่ามูลฝอย(ก.ค.-ก.ย.2560) [ 31 ส.ค. 2560 ]182
12 ออกบริการจัดเก็บค่ามูลฝอย(เม.ย.-มิ.ย.2560) [ 18 ก.ค. 2560 ]174
13 ออกบริการจัดเก็บค่ามูลฝอย(ม.ค.-มี.ค.2560) [ 23 พ.ค. 2560 ]173
14 ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดการรับชำระภาษี [ 15 มี.ค. 2560 ]201
15 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี , ค่ามูลฝอยที่ในเขตพื้ [ 12 ม.ค. 2560 ]190
16 การออกให้บริการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ประจำเ [ 8 มิ.ย. 2559 ]188
17 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ในเขตพื้นที [ 20 ม.ค. 2559 ]199
18 จัดเก็บค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ [ 26 ต.ค. 2558 ]189
19 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องท [ 27 ก.พ. 2558 ]181