องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ข้อบังคับตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ [ 4 ม.ค. 2559 ]
2 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานการบริการกำจัดขยะมู [ 4 ม.ค. 2559 ]
3 แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.2558-2561 [ 4 ม.ค. 2559 ]
4 ประชาสัมพันธ์ออกเก็บค่าขยะมูลฝอยภายในตำบลละหานนา ไ [ 14 ธ.ค. 2558 ]
5 ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริ [ 5 พ.ย. 2558 ]
6 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังช [ 21 ต.ค. 2558 ]
7 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2558 [ 15 ต.ค. 2558 ]
8 ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงาน [ 12 ต.ค. 2558 ]
9 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 12 ต.ค. 2558 ]
10 ประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหาร [ 12 ต.ค. 2558 ]
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7