องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 64 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 25 [ 20 ม.ค. 2559 ]27
42 ประกาศตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 12 ม.ค. 2559 ]23
43 ข้อบังคับตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ [ 4 ม.ค. 2559 ]29
44 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานการบริการกำจัดขยะมู [ 4 ม.ค. 2559 ]29
45 แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.2558-2561 [ 4 ม.ค. 2559 ]31
46 ประชาสัมพันธ์ออกเก็บค่าขยะมูลฝอยภายในตำบลละหานนา ไ [ 14 ธ.ค. 2558 ]30
47 ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริ [ 5 พ.ย. 2558 ]30
48 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังช [ 21 ต.ค. 2558 ]32
49 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2558 [ 15 ต.ค. 2558 ]34
50 ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงาน [ 12 ต.ค. 2558 ]31
51 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 12 ต.ค. 2558 ]26
52 ประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหาร [ 12 ต.ค. 2558 ]31
53 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท [ 12 ต.ค. 2558 ]30
54 คู่มือสำหรับประชาชน จำนวน 51 คู่มือ [ 28 ก.ย. 2558 ]40
55 ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจการตัดสินใจของผู้บริหารในเ [ 16 ม.ค. 2558 ]36
56 คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น [ 1 ม.ค. 2558 ]33
57 ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศ [ 20 พ.ค. 2557 ]30
58 ประกาศสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วน [ 22 ม.ค. 2557 ]51
59 ประกาศลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน ประจำปี 2557 [ 10 ม.ค. 2557 ]39
60 ประกาศลดขั้นตอน [ 10 ม.ค. 2557 ]28
 
|1|2หน้า 3|4