องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 68 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ [ 3 ต.ค. 2559 ]34
42 ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาช [ 23 ก.ย. 2559 ]36
43 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา [ 25 ก.ค. 2559 ]69
44 การออกให้บริการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ประจำเ [ 8 มิ.ย. 2559 ]30
45 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 25 [ 20 ม.ค. 2559 ]33
46 ประกาศตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 12 ม.ค. 2559 ]28
47 ข้อบังคับตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ [ 4 ม.ค. 2559 ]35
48 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานการบริการกำจัดขยะมู [ 4 ม.ค. 2559 ]34
49 แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.2558-2561 [ 4 ม.ค. 2559 ]37
50 ประชาสัมพันธ์ออกเก็บค่าขยะมูลฝอยภายในตำบลละหานนา ไ [ 14 ธ.ค. 2558 ]36
51 ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริ [ 5 พ.ย. 2558 ]36
52 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังช [ 21 ต.ค. 2558 ]39
53 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2558 [ 15 ต.ค. 2558 ]41
54 ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงาน [ 12 ต.ค. 2558 ]37
55 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 12 ต.ค. 2558 ]32
56 ประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหาร [ 12 ต.ค. 2558 ]38
57 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท [ 12 ต.ค. 2558 ]35
58 คู่มือสำหรับประชาชน จำนวน 51 คู่มือ [ 28 ก.ย. 2558 ]47
59 ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจการตัดสินใจของผู้บริหารในเ [ 16 ม.ค. 2558 ]41
60 คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น [ 1 ม.ค. 2558 ]41
 
|1|2หน้า 3|4