องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 64 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2560 [ 27 พ.ย. 2560 ]40
22 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2560 [ 27 พ.ย. 2560 ]35
23 ออกบริการประเมินภาษีบำรุงท้องที่(2561-2564) [ 10 พ.ย. 2560 ]32
24 ออกบริการประเมินภาษีบำรุงท้องที่(2561-2564) [ 10 พ.ย. 2560 ]28
25 กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองมะเขือ [ 16 ต.ค. 2560 ]29
26 โครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตแก่ผู [ 16 ต.ค. 2560 ]27
27 ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2 [ 10 ต.ค. 2560 ]28
28 ออกบริการจัดเก็บค่ามูลฝอย(ก.ค.-ก.ย.2560) [ 31 ส.ค. 2560 ]26
29 ออกบริการจัดเก็บค่ามูลฝอย(เม.ย.-มิ.ย.2560) [ 18 ก.ค. 2560 ]27
30 ออกบริการจัดเก็บค่ามูลฝอย(ม.ค.-มี.ค.2560) [ 23 พ.ค. 2560 ]25
31 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี , ค่ามูลฝอยที่ในเขตพื้ [ 12 ม.ค. 2560 ]28
32 ประกาศแสดงเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริ [ 6 ม.ค. 2560 ]34
33 เปิดเผยราคากลางก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ ม.13 [ 4 ม.ค. 2560 ]27
34 ประกาศการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 7 ต.ค. 2559 ]26
35 ประกาศการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 7 ต.ค. 2559 ]33
36 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้อง [ 6 ต.ค. 2559 ]25
37 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ [ 3 ต.ค. 2559 ]27
38 ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาช [ 23 ก.ย. 2559 ]29
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา [ 25 ก.ค. 2559 ]53
40 การออกให้บริการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ประจำเ [ 8 มิ.ย. 2559 ]23
 
|1หน้า 2|3|4