องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 68 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้้งพนักงานส่วน [ 17 พ.ค. 2561 ]66
22 ออกบริการจัดเก็บค่ามูลฝอย(ต.ค.2560.-มี.ค.2561) [ 4 พ.ค. 2561 ]42
23 ออกบริการจัดเก็บค่ามูลฝอย(ต.ค.2560.-มี.ค.2561) [ 4 พ.ค. 2561 ]43
24 ออกบริการจัดเก็บภาษีประจำปี2561 [ 14 มี.ค. 2561 ]42
25 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2560 [ 27 พ.ย. 2560 ]48
26 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2560 [ 27 พ.ย. 2560 ]46
27 ออกบริการประเมินภาษีบำรุงท้องที่(2561-2564) [ 10 พ.ย. 2560 ]39
28 ออกบริการประเมินภาษีบำรุงท้องที่(2561-2564) [ 10 พ.ย. 2560 ]34
29 กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองมะเขือ [ 16 ต.ค. 2560 ]37
30 โครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตแก่ผู [ 16 ต.ค. 2560 ]35
31 ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2 [ 10 ต.ค. 2560 ]38
32 ออกบริการจัดเก็บค่ามูลฝอย(ก.ค.-ก.ย.2560) [ 31 ส.ค. 2560 ]34
33 ออกบริการจัดเก็บค่ามูลฝอย(เม.ย.-มิ.ย.2560) [ 18 ก.ค. 2560 ]33
34 ออกบริการจัดเก็บค่ามูลฝอย(ม.ค.-มี.ค.2560) [ 23 พ.ค. 2560 ]32
35 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี , ค่ามูลฝอยที่ในเขตพื้ [ 12 ม.ค. 2560 ]38
36 ประกาศแสดงเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริ [ 6 ม.ค. 2560 ]42
37 เปิดเผยราคากลางก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ ม.13 [ 4 ม.ค. 2560 ]33
38 ประกาศการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 7 ต.ค. 2559 ]33
39 ประกาศการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 7 ต.ค. 2559 ]41
40 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้อง [ 6 ต.ค. 2559 ]31
 
|1หน้า 2|3|4