องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 177 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ชุดความรู้การเกษตร เรื่อง โคกหนองนา 2 [ 15 พ.ย. 2565 ]2
2 ชุดความรู้การเกษตร เรื่อง โรคลัมปี สกิน 2 [ 15 พ.ย. 2565 ]2
3 คู่มือการคัดแยกองค์ประกอบขยะมูลฝอย ณ สถานที่กำจัดข [ 14 พ.ย. 2565 ]5
4 แนวทางการวางแผนการฝังกลบขยะมูลฝอย [ 14 พ.ย. 2565 ]4
5 แนวงทางในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยระบบการหมักทำปุ๋ยจา [ 14 พ.ย. 2565 ]2
6 แนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดการขยะมูลฝอยแบบคาร์บอนต่ [ 14 พ.ย. 2565 ]4
7 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 11 พ.ย. 2565 ]3
8 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 11 พ.ย. 2565 ]3
9 ชุดความรู้การเกษตร เรื่อง โคกหนองนา [ 8 พ.ย. 2565 ]2
10 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ITA ข้อ 18) [ 3 ต.ค. 2565 ]3
11 ชุดความรู้การเกษตร เรื่อง การเกษตรทั่วไป 4 [ 3 ต.ค. 2565 ]2
12 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แบบมีระยะ รายจ่าย (IT [ 3 ต.ค. 2565 ]3
13 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แบบมีระยะ รายรับ(ITA [ 3 ต.ค. 2565 ]3
14 ชุดความรู้การเกษตร เรื่อง การเกษตรทั่วไป 5 [ 23 ก.ย. 2565 ]2
15 ชุดความรู้การเกษตร เรื่อง การเกษตรทั่วไป 2 [ 14 ก.ย. 2565 ]2
16 ชุดความรู้การเกษตร เรื่อง การเกษตรทั่วไป 3 [ 6 ก.ย. 2565 ]2
17 ชุดความรู้การเกษตร เรื่อง โรคลัมปี สกิน [ 26 ส.ค. 2565 ]2
18 ชุดความรู้การเกษตร เรื่อง การเกษตรทั่วไป 1 [ 24 ส.ค. 2565 ]2
19 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ [ 15 ส.ค. 2565 ]32
20 ชุดความรู้การเกษตร เรื่อง การเกษตรทั่วไป 3 [ 14 ก.ค. 2565 ]2
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9