องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา


องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ร่วมกับกองงทุนหลักประกันสุขภาพตำบลละหานนา ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ละหานนา ในวันที่ 18 มกราคม 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ 45 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการกองทุนฯ ที่ปรึกษากองทุนฯ อนุกรรมการ คณะทำงานกองทุน และแกนนำสุขภาพตำบลละหานนา

2022-09-14
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-08
2022-09-02
2022-08-31
2022-08-30