องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
 


โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ CG 2562


ด้วย ศพ.อส.ละหานนา จะดำเนินการโครงการร Long term Care และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ดูแล ผู้สูงอายุติดเตียง จึงร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ดำเนินการอบรมให้ความรู้ เพื่่อฟื้นฟู ความรู้ แก่ผู้ที่จะปฏิบัติงาน

2022-09-14
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-08
2022-09-02
2022-08-31
2022-08-30