องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ครั้งที่ 3 /2562


กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลละหานนนา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ ติดตามผลการดำเนินงาน ของกองทุน สรุปสถานะการเงินไตรมาส 3

2022-09-14
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-08
2022-09-02
2022-08-31
2022-08-30