องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
 


กิจกรรมควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในโรงเรียนภายในตำบลละหานนา (โรงเรียนบ้านละหานนา)


เนื่องจากเกิดการระบาดของ ไข้เลือดออก ภายในตำบลละหานนา ต่อเนื่อง และภานในโรงเรียนมีเด็กอาศัยอยู่ จึงจำเป็นต้อง ควบคุม และป้องกัน โรคไข้เลือดออกโดยเร็ว ให้ทันถ้วงที

2022-09-14
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-08
2022-09-02
2022-08-31
2022-08-30