องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
 


โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (ชราบาล) ตำบลละหานนา ปี 2562 สัปดาห์ที่ 3


โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุดำเนินการ ทุกๆวันศุกร์ เริ่มตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นมา โดยมรกิจกรรมเสริมสร้าง สุขภาพผู้สูงอยุ มากมาย ทั้งทางด้านจิตใจ ทางด้าน สุขภาพร่างการ ด้านอารมณ์ การออกกำลังกาย

2022-09-14
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-08
2022-09-02
2022-08-31
2022-08-30