องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
 


กิจกรรมเปิด โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (ชราบาล)ตำบลละหานนา ปี 2562


วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นาย ประสูตร หอมบรรเทิง นายอำเภอแวงน้อยเป็นประธานเปิด โครงกากรโรงเรียนผู้สูงอายุ (ชราบาล) ตำบลละหานนา ปี 2562 รุ่นที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา มีนักเรียนทั้งหมด 80 คน ในรุ่นนี้

2022-09-14
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-08
2022-09-02
2022-08-31
2022-08-30