องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชนตำบลละหานนา รุ่นที่ ๒ ขนมดอกจอก


องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลละหานนา ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชนตำบลละหานนา ปี 2562 รุ่นที่ 2 ในวัน อาทิตย์ ที่ 15 กันยายน 2562 มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมอบรมจำนวน 20 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก กศน.อำเภอแวงน้อย

2022-09-14
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-08
2022-09-02
2022-08-31
2022-08-30