องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
 


กิจกรรมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติตามโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี 2560


วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายทองปักษ์  มาพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนาพร้อมคณะผู้บริหาร สมชิกสภา อบต.ละหานนา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและประชาชนตำบลละหานนาร่วมดำเนินการปลูกต้นราชพฤกษ์ตลอดเส้นทางหมายเลข 2065 สายเมืองพล-ชัยภูมิ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และดำเนินการตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นในการปลูกต้นคูนสองฝั่งถนนเพื่อเป็นสัญลักษ์ของจังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน
2022-09-14
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-08
2022-09-02
2022-08-31
2022-08-30