องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
 


กิจกรรมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติตามโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี 2560


วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายทองปักษ์  มาพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนาพร้อมคณะผู้บริหาร สมชิกสภา อบต.ละหานนา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและประชาชนตำบลละหานนาร่วมดำเนินการปลูกต้นราชพฤกษ์ตลอดเส้นทางหมายเลข 2065 สายเมืองพล-ชัยภูมิ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และดำเนินการตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นในการปลูกต้นคูนสองฝั่งถนนเพื่อเป็นสัญลักษ์ของจังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน
2017-07-06
2017-06-27
2017-06-27
2017-06-26
2017-06-26
2017-06-26
2017-06-26
2016-02-19
2016-02-09
2016-01-08