องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
 


กิจกรรมออกฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยรา


องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ร่วมกับ อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ออกฉีดวัคซีนพิษสุนักบ้า ให้แก่ สุนัขและแมว ของประชาชนในพื้นที่ ทั้ง 16 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 6 - 13 กันยายน 2565

2022-11-25
2022-11-10
2022-10-28
2022-10-27
2022-10-27
2022-10-23
2022-10-21
2022-10-21
2022-10-20
2022-10-17