องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
 


ตรวจสอบความหนา การตีเส้นจราจร และการดำเนินการก่อสร้างถนนแอลฟัส สายหนองสะแบง - หนองผือ


วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. นายทองปักษ์ มาพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา พร้อมด้วย นายเพิ่ม สุขุน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา และเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกตรวจสอบ การดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง แอลฟัส

2022-11-25
2022-11-10
2022-10-28
2022-10-27
2022-10-27
2022-10-23
2022-10-21
2022-10-21
2022-10-20
2022-10-17