องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
 


ออกตรวจการลงท่อน้ำเพื่อระบายน้ำ ถนนบ้านศรีชุมพร หมู่ 9


วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2565 นายทองปักษ์ มาพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา พร้อมด้วย นายศักดา จิตแสง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา นายบุญหนา วงเพ็ชร เลขานุการนายก และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้างวางท่อระบายน้ำถนนบ้านศรีชุมพร หมู่ที่ 9

2022-11-25
2022-11-10
2022-10-28
2022-10-27
2022-10-27
2022-10-23
2022-10-21
2022-10-21
2022-10-20
2022-10-17