องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
 


กิจกรรมอบรมการให้ความรู้การจัดทำสเปร์ยไล่ยุงจากสมุนไพร ตามโครงการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรไล่ยุง


วันที่ 2 กันยายน 2565 นายทองปักษ์ มาพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การจัดทำสเปร์ยไล่ยุงจากสมุนไพร โดยมีตัวแทนจาก 16 หมู่บ้าน ๆ ละ 2 คน รวมเป็น 32 คน โดยได้รับเกียรติจาก นางวาสนา ฤทธิหงส์ ครู ก.ศ.น.ตำบลละหานนา เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้

2022-11-25
2022-11-10
2022-10-28
2022-10-27
2022-10-27
2022-10-23
2022-10-21
2022-10-21
2022-10-20
2022-10-17