องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
 


ออกสำรวจความเสียหายของถนนภายในพื้นที่ตำบลละหานนา บ้านศรีชุมพร หมู่ 9


นายทองปักษ์ มาพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา พร้อมด้วย นายศักดา จิตแสง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา นายบุญหาน วงเพ็ชร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกตรวจความเสียหายของถนนในพื้นที่ บ้านศรีชุมพร ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ม.14 ร้องเรียนผ่านช่องทางไลน์กลุ่ม อบต.ละหานนา

2022-11-25
2022-11-10
2022-10-28
2022-10-27
2022-10-27
2022-10-23
2022-10-21
2022-10-21
2022-10-20
2022-10-17