องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
 


คณะผู้บริหาร ออกตรวจการตีเส้นจราจร และเช็คความหนาผิวแอสฟัสท์


วันที่ 13 กันยายน 2565  นายทองปักษ์ มาพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ออกตรวจการดำเนินการตีเส้นจราจร และเช็คความหนาผิวแอสฟัสท์ ของถนนเส้นบ้านหนองสะแบงหมู่ 14

2022-11-25
2022-11-10
2022-10-28
2022-10-27
2022-10-27
2022-10-23
2022-10-21
2022-10-21
2022-10-20
2022-10-17