องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
 


วิทยากรจิตอาสา สอนทำเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่นักเรียน ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร


วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 นายทองปักษ์ มาพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา มอบหมายให้ งานสาธารณสุข สำนักปลัด นำโดย นยณัฐพงษ์ สายมัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวภัทราพร ประสารโชค เจ้าพนักงานธุรการ และนางวิไลภรณ์ ชุ่มนาเสียว พนักงานจ้าง เป็นวิทยากรจิตอาสา สอนทำเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่นักเรียน ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร จำนวน 30 คน เพื่อใช้ในกิจกรรมภายในโรงเรียน

2022-11-25
2022-11-10
2022-10-28
2022-10-27
2022-10-27
2022-10-23
2022-10-21
2022-10-21
2022-10-20
2022-10-17