องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 โซนบ้านหนองดู่


วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านหนองดู่ หมู่ 4 บ้านหนองผือ หมู่ 8 และบ้านหนองดู่พัฒนา ดำเนินการโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565

2022-11-25
2022-11-10
2022-10-28
2022-10-27
2022-10-27
2022-10-23
2022-10-21
2022-10-21
2022-10-20
2022-10-17