องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
 


มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้ผู้สูงอายุแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง 65


วันที่ 6 กันยายน 2565 นายทองปักษ์ มาพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา พร้อมด้วยนายศักดิ์ดา จิตแสง รองนายก   อบต.ละหานนา นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ละหานนา และ CG ได้นำผ้าอ้อมผู้ใหญ่มอบให้ผู้สูงอายุแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่ บ้านละหานนา บ้านบึงบัวทอง บ้านคลองเจริญ บ้านทุ่งมน บ้านโนนทองหลาง บ้านห้วยทราย บ้านห้วยทรายพัฒนา

2022-11-25
2022-11-10
2022-10-28
2022-10-27
2022-10-27
2022-10-23
2022-10-21
2022-10-21
2022-10-20
2022-10-17