องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
 


กิจกรรมถวานเทียน และผ้าจำนำพรรษาแก่พระสงฆ์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลละหานนา


นายทองปักษ์ มาพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา พร้อม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้า องค์การบริหารส่วนตำบล และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละหานนา ร่วมถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดชุมพร บ้านหนองสะแบง หมู่ 5 ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

2022-09-14
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-08
2022-09-02
2022-08-31
2022-08-30