องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
 


ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน


นายศักดา จิตแสง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา พร้อมพนักงานเจ้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้รับมอบหมายจากนายทองปักษ์ มาพงษ์ นายกองค์การบริิหารส่วนตำบลละหานนา ออกแก้ปัญหาน้ำท่วมถนนสัญจรและบ้านเรือนของประชาชน หมู่9 บ้านศรีชุมพร

2022-09-14
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-08
2022-09-02
2022-08-31
2022-08-30