องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
 


กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ตามโครงการส่งเสริมนวัตกรรมปลาหางนกยูง ป้องกัน กำจัดลูกน้ำยุงลาย ปี 2565


วันศุกที่ 5 สิงหาคม 2565 นายทองปักษ์ มาพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา มอบหมายให้ นางสาวรัชนี ชัยวงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา เป็นประธานในพิธิเปิดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ ตามโครงการส่งเสริมนวัตกรรมธนาคารปลาหางนกยูง ป้องกัน และกำจัด ลูกน้ำยุงลาย ปี 2565 โดยมีตัวแทนหมู่บ้านต้นแบบ "ธนาคารปลาหางนกยูง" จำนวน 50 คน พร้อมทั้งตัวแทนโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 4 โรงเรียน และขอขอบคุณ สาธารณสุขอำเภอแวงน้อย อนุเคราะห์วิทยากร นายพินิจ ฉิมมาลี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

2022-09-14
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-08
2022-09-02
2022-08-31
2022-08-30