องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
 


ออกตรวจสอบการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองดู่หนองผือ


นายอภิชาติ ปกาสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วย นายไพศาล ธรรมชัยภูมิ ผู้ช่วยช่างโยธา ออกตรงการทำงานของผู้รับจ้าง ในการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย บ้านหนองดู่หนองผือ

2022-09-14
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-08
2022-09-02
2022-08-31
2022-08-30