องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
 


ออกตรวจพื้นที่น้ำขัง บ้านหนองดู่หมู่ 4 ตามข้อร้องเรียนทางไลน์ของผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4


เนื่องจากในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ได้รับข้อร้องเรียน ขอความช่วยเหลือจาก นางสุเนตร ศรีชัยมูล ผู้ใหญ่บ้านหนองดู่ หมู่ 4 ว่ามีน้ำท่วมขังถนนในหมู่บ้าน

2022-09-14
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-08
2022-09-02
2022-08-31
2022-08-30